LAEM CHABANG TO KARACHI (KICT) – T/S AT PORT KLANG (NORTH) BANGKOK TO PORT KLANG (WEST/NORTH PORT) AND PASIR GUDANG, (MALAYSIA) BANGKOK/LAEM CHABANG TO PORT KLANG BANGKOK/LAEM CHABANG TO SINGAPORE …